مشاهده مقاله های کانکس

تولید کانکس ویلایی مازندران

کانکس سازی ویلایی در مازندران

یکی از جدیدترین کانکس‌های در حال استفاده بی شک کانکس‌های ویلایی است.کانکس‌های ویلایی...

1180 0 پارسا اسدی کلمتی
تولید و ساخت کانکس اداری در تنکابن

ساختن کانکس اداری

به ساختمان‌های اداری ازپیش‌ساخته شده قابل‌حمل، کانکس اداری می‌گویند.

کانکس‌های اداری به‌عنوان یک بخش...

193 0 پارسا اسدی کلمتی
ساختن ویلای پیش ساخته

تولید ویلای پیش ساخته

در سال‌های گذشته، رایج‌ترین روش ساخت منازل مسکونی و ویلاها، ساخت آنها در محل‌های...

215 0 پارسا اسدی کلمتی
مراحل تولید کانکس در شهر تنکابن

ساختن کانکس تنکابن

همانند یک‌خانه که باید قبل از ساخت آن، نقشه و طرح آن ترسیم شود،...

243 0 پارسا اسدی کلمتی